ปฎิทินอิสลาม

ไปหน้านี้

เวลาละหมาดติดเว็บ

ไปหน้านี้

ข้อมูลจันทร์ดับ

ไปหน้านี้

มุสลิมไทยโพสต์

ไปหน้านี้

-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 ซุลฮิจญะฮ์ 1443 / 01 กรกฎาคม 2565

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:26 น.

12:22 น.

15:46 น.

18:48 น.

20:08 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:20 น.

15:45 น.

18:36 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:22 น.

15:48 น.

18:39 น.

19:53 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:20 น.

12:29 น.

15:49 น.

19:05 น.

20:27 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:31 น.

15:57 น.

18:50 น.

20:04 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:11 น.

12:13 น.

15:36 น.

18:45 น.

20:06 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:22 น.

15:47 น.

18:37 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:17 น.

15:43 น.

18:33 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:47 น.

12:29 น.

15:55 น.

18:48 น.

20:02 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:27 น.

12:21 น.

15:45 น.

18:49 น.

20:06 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:24 น.

15:50 น.

18:40 น.

19:54 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:26 น.

12:22 น.

15:46 น.

18:50 น.

20:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:27 น.

15:53 น.

18:48 น.

20:03 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:30 น.

15:56 น.

18:50 น.

20:04 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:25 น.

15:51 น.

18:44 น.

19:59 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:35 น.

12:25 น.

15:50 น.

18:51 น.

20:07 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:31 น.

12:25 น.

15:49 น.

18:50 น.

20:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:09 น.

12:13 น.

15:35 น.

18:47 น.

20:08 น.