ปฎิทินอิสลาม

ไปหน้านี้

เวลาละหมาดติดเว็บ

ไปหน้านี้

ข้อมูลจันทร์ดับ

ไปหน้านี้

มุสลิมไทยโพสต์

ไปหน้านี้

-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

15 เชาวัล 1443 / 16 พฤษภาคม 2565

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:27 น.

12:14 น.

15:31 น.

18:36 น.

19:53 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:38 น.

12:12 น.

15:33 น.

18:26 น.

19:38 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:15 น.

15:36 น.

18:29 น.

19:41 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:23 น.

12:21 น.

15:32 น.

18:51 น.

20:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:47 น.

12:24 น.

15:44 น.

18:40 น.

19:52 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:13 น.

12:06 น.

15:19 น.

18:32 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:15 น.

15:35 น.

18:28 น.

19:38 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:36 น.

12:10 น.

15:31 น.

18:24 น.

19:35 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:22 น.

15:42 น.

18:38 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:27 น.

12:13 น.

15:30 น.

18:37 น.

19:51 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:17 น.

15:38 น.

18:31 น.

19:43 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:26 น.

12:15 น.

15:31 น.

18:38 น.

19:55 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:41 น.

12:20 น.

15:40 น.

18:37 น.

19:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:23 น.

15:44 น.

18:40 น.

19:52 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:17 น.

15:38 น.

18:34 น.

19:46 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:35 น.

12:18 น.

15:36 น.

18:39 น.

19:53 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:31 น.

12:18 น.

15:35 น.

18:39 น.

19:55 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:11 น.

12:06 น.

15:18 น.

18:34 น.

19:52 น.