-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

18 รอบิอุลเอาวัล 1443 / 25 ตุลาคม 2564

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:02 น.

15:22 น.

17:53 น.

19:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:00 น.

15:20 น.

17:59 น.

19:07 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:03 น.

15:22 น.

18:01 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:01 น.

12:09 น.

15:27 น.

17:55 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:12 น.

15:31 น.

18:09 น.

19:18 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:44 น.

11:54 น.

15:13 น.

17:42 น.

18:55 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:02 น.

15:21 น.

18:02 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

11:58 น.

15:17 น.

17:57 น.

19:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:09 น.

15:29 น.

18:07 น.

19:16 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:01 น.

15:21 น.

17:54 น.

19:04 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:05 น.

15:24 น.

18:04 น.

19:12 น.