-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

26 ญามาดิลอาเคร 1443 / 29 มกราคม 2565

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:25 น.

12:31 น.

15:48 น.

18:15 น.

19:29 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:15 น.

12:29 น.

15:50 น.

18:25 น.

19:35 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:18 น.

12:32 น.

15:52 น.

18:27 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:37 น.

12:38 น.

15:51 น.

18:16 น.

19:31 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:28 น.

12:41 น.

16:01 น.

18:35 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:19 น.

12:23 น.

15:38 น.

18:03 น.

19:18 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:15 น.

12:31 น.

15:51 น.

18:28 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:27 น.

15:48 น.

18:23 น.

19:33 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:26 น.

12:38 น.

15:59 น.

18:32 น.

19:43 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:23 น.

12:30 น.

15:48 น.

18:17 น.

19:29 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:19 น.

12:34 น.

15:55 น.

18:30 น.

19:40 น.