เวลาละหมาด
จ.พิษณุโลก
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:20 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:40 น.
 มัฆริบ  18:50 น.
 อีชา  20:11 น.