เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
27 กันยายน 2565
1 รอบิอุลเอาวัล 1444
 
muslimthaipost.com
 ซุบฮิ  04:51 น.
 ซุฮฺริ  12:09 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  18:10 น.
 อีชา  19:19 น.