เวลาละหมาด
อ.ท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:22 น.
 ซุฮฺริ  12:14 น.
 อัศริ  15:36 น.
 มัฆริบ  18:38 น.
 อีชา  19:57 น.