เวลาละหมาด
อ.กุดจับ
จ.อุดรธานี
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:08 น.
 ซุฮฺริ  12:10 น.
 อัศริ  15:30 น.
 มัฆริบ  18:42 น.
 อีชา  20:03 น.