เวลาละหมาด
อ.ปง
จ.พะเยา
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:13 น.
 ซุฮฺริ  12:19 น.
 อัศริ  15:37 น.
 มัฆริบ  18:54 น.
 อีชา  20:17 น.