เวลาละหมาด
อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:42 น.
 ซุฮฺริ  12:23 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:39 น.
 อีชา  19:56 น.