เวลาละหมาด
อ.ลำสนธิ
จ.ลพบุรี
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:18 น.
 ซุฮฺริ  12:15 น.
 อัศริ  15:36 น.
 มัฆริบ  18:43 น.
 อีชา  20:02 น.