เวลาละหมาด
อ.ไพรบึง
จ.ศรีสะเกษ
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:08 น.
 ซุฮฺริ  12:03 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  18:30 น.
 อีชา  19:49 น.