เวลาละหมาด
อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน
27 มีนาคม 2566
5 รอมดอน 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  05:10 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:56 น.
 มัฆริบ  18:40 น.
 อีชา  19:53 น.