เวลาละหมาด
อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:08 น.
 ซุฮฺริ  12:06 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  18:35 น.
 อีชา  19:55 น.