เวลาละหมาด
จ.มหาสารคาม
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:11 น.
 ซุฮฺริ  12:08 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:38 น.
 อีชา  19:58 น.