เวลาละหมาด
จ.กรุงเทพมหานคร
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:45 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:50 น.
 มัฆริบ  18:41 น.
 อีชา  19:57 น.