เวลาละหมาด
อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:22 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:45 น.
 มัฆริบ  19:00 น.
 อีชา  20:22 น.