เวลาละหมาด
จ.พะเยา
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:14 น.
 ซุฮฺริ  12:21 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:56 น.
 อีชา  20:19 น.