เวลาละหมาด
อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น
5 มิถุนายน 2566
16 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1444
 
MuslimThaiPost
 ซุบฮิ  04:11 น.
 ซุฮฺริ  12:11 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:41 น.
 อีชา  20:02 น.