เพิ่มเติมรูปแบบบริการ
 
เวลาในขณะนี้
          ระบบบริการเวลาละหมาดได้เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อดูเวลาละหมาดสำหรับแต่ละสถานที่ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะไปที่เว็บไซต์ไหนที่มีระบบบริการเวลาละหมาดนี้อยู่   ก็จะเห็นเวลาละหมาดเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องมีการตั้งค่าสถานที่ก่อนในเครื่อง โดยระบบจะเก็บเป็นคุกกี้ไว้ ซึ่งจะใช้อ้างอิง เพื่อนำเวลาละหมาดมาแสดง หากผู้ใช้งานไม่ได้มีการตั้งค่าเอาไว้ ระบบจะใช้ค่าปกติที่ทางผู้นำโค้ดไปใช้งานกำหนดพื้นที่เอาไว้  ยกตัวอย่างเช่น ในระบบเก่าที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมความสามารถนี้ เราจะสามารถดูพื้นที่แสดงเวลาตามที่เราต้องการได้จากหน้าแรกของโปรแกรมซึ่งเราได้มีการตั้งค่า
พื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ แต่หากไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ได้ดึงบริการเวลาละหมาดไปแสดงบนเว็บไซต์ เวลาละหมาดก็จะเป็นเวลาละหมาด
ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้อย่างตายตัว  ซึ่งในระบบใหม่ปัจจุบันนี้ได้เพิ่มความสามารถดูเวลาละหมาดเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ หาก
ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งค่าปกติ จะอนุญาตอยู่แล้ว นอกจากว่าผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ต้องการดึงเวลาละหมาดไปแสดงได้ปิดคุณ
สมบัตินี้ตอนนำโค้ดมาใช้งาน  ดังนั้นไม่ว่าเราจะไปเว็บไซต์ไหน ที่ได้ดึงบริการแสดงเวลาละหมาดไปใช้ ก็จะเห็นเวลาละหมาดของ
พื้นทีที่เราต้องการอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวก และเว็บไซต์ที่ดึงเวลาละหมาดไปแสดงก็จะทำงานแบบ Dynamic
เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย  

     อนึ่งผู้ใช้งานอย่าลืมไปตั้งค่าพื้นที่ที่ตัวเองต้องการดูเวลาด้วยน่ะครับ จึงจะใช้งานได้   สำหรับวิธีการก็ง่ายๆ ดังนี้ครับ
1.  ไปที่ http://www.muslimthaipost.com/prayertimes/
2.  ด้านซ้ายมือที่เขตภูมิศาสตร์  เลือกภูมิภาคที่ต้องการ
3.  ด้านซ้ายมือเช่นกัน เลือกตั้งค่าพื้นที่เวลา จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอ
4.  กดบันทึกการตั้งค่า  (หากต้องการลบการตั้งค่าก็กดปุ่มลบการตั้งค่า)
5.  จะมีข้อความบอกว่า "สถานะปัจจุบันคือ ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว"  
หากยังไม่ได้ตั้งค่าหรือ ลบการตั้งค่าไปแล้ว จะมีข้อความว่า "สถานะปัจจุบันคือ (ยังไม่ได้มีการตั้งค่า)"

สำหรับ webmaster หรือผู้ที่ได้นำโค้ดไปใช้งานสามารถปรับปรุง (Upgrade) การบริการนี้ได้โดยไปที่หน้าบริการเวลาละหมาดบนเว็บไซต์ แล้วทำการคัดลอกโค้ดใหม่ไปวาง ซึ่งหากรุ่นของระบบการบริการ(Service version) ของท่านเป็นรุ่นปัจจุบันแล้ว วงกลมกระพริบบอกข่าว จะหายไปครับ
 
** เว็บไซต์นี้ทำงานได้ดีใน Internet Explorer  รุ่น 6.0  **

เผยแพร่เมื่อ  30 ธันวาคม 2550  by Ameen