.. ..
เวลาในขณะนี้ชื่อเดือน -->
วันที่ สมการเวลา ดิคลิเนชั่น
คำแนะนำ
     - ค่าสมการเวลา มีหน่วยเป็นนาทีและทศนิยมของนาที
     - ค่าดิคลิเนชั่น มีหน่วยเป็นองศาและทศนิยมขององศา
     - ค่าสมการเวลา ค่าบวกคือนาฬิกาแดดช้ากว่านาฬิกาข้อมือ และค่าลบคือนาฬิกาแดดเร็วกว่านาฬิกาข้อมือ
     - ค่าดิคลิเนชั่น ค่าบวกคือองศาเหนือ และค่าลบคือองศาใต้
     - ข้อมูลของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีในที่นี้ เป็นค่าเฉลี่ย 4 ปี


.. ..