.. ..
เวลาในขณะนี้


เขตภูมิศาสตร์          ระบบบริการเวลาละหมาด (Solaat 's Time Service) คือระบบที่ช่วยให้คุณดึงเวลาละหมาดจากเครื่องแม่ข่ายของ มุสลิมไทยเพื่อไปใส่ไว้ในระบบเว็บไซต์อื่นๆ ได้โดยตรง เพียงแค่นำ source html ไปวางไว้ในเว็บไซต์ ใดๆ

ระบบสร้างโค้ดอัตโนมัติ
ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัด วันที่ เดือน ปี พ.ศ.
ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล
เป็นการปรับแต่งด้านการแสดงผล ในหลายๆส่วน โดยสามารถตกแต่งหน้าตาที่ออกมาเองได้    
แนวตั้ง แนวนอน

ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลในแนวนอน

กว้าง/สูง กรอบสำหรับแนวนอน     px px
สีเส้นกรอบ [เลือกสี]    
สีแถบแสดงข้อมูลพื้นฐาน [เลือกสี]    
สีแสดงข้อมูลพื้นฐาน [เลือกสี]    
สีแถบแสดงวัคตูละหมาด [เลือกสี]    
สีแถบแสดงเวลาละหมาด [เลือกสี]    
สีแถบแสดงผู้ให้บริการ [เลือกสี]    
สีตัวอักษรข้อมูลจังหวัด [เลือกสี] หนา เอียง เส้นใต้
สีแสดงวันที่ [เลือกสี] หนา เอียง เส้นใต้
สีแสดงวัคตูละหมาด [เลือกสี] หนา เอียง เส้นใต้
สีแสดงเวลาละหมาด [เลือกสี] หนา เอียง เส้นใต้
ไม่แสดงแถบข้อมูลพื้นฐาน
ไม่แสดงข้อมูลจังหวัด
ไม่แสดงเวลาตามพื้นที่ของผู้ใช้งาน
ไม่แสดง วัน/ดือน/ปี พุทธศักราช
ไม่แสดง วัน/ดือน/ปี ฮิจเราะห์ศักราช
ปรับแต่งรูปแบบการคำนวณ
สามารถกำหนดรูปแบบในการคำนวณได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งปกติใช้ค่ามาตรฐานของโปรแกรม    


แบบที่ 2 (แนวนอน)
ตัวอย่างการแสดงผล


คัดลอก source code ทั้งหมดนี้ไปวางในเว็บไซต์ที่ต้องการ
เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลแบบที่ 2

 


.. ..