.. ..
เวลาในขณะนี้


เขตภูมิศาสตร์          ระบบบริการเวลาละหมาด (Solaat 's Time Service) คือระบบที่ช่วยให้คุณดึงเวลาละหมาดจากเครื่องแม่ข่ายของ มุสลิมไทยเพื่อไปใส่ไว้ในระบบเว็บไซต์อื่นๆ ได้โดยตรง เพียงแค่นำ source html ไปวางไว้ในเว็บไซต์ ใดๆ

ระบบสร้างโค้ดอัตโนมัติ
ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัด วันที่ เดือน ปี พ.ศ.
ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล
เป็นการปรับแต่งด้านการแสดงผล ในหลายๆส่วน โดยสามารถตกแต่งหน้าตาที่ออกมาเองได้    
ปรับแต่งรูปแบบการคำนวณ
สามารถกำหนดรูปแบบในการคำนวณได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งปกติใช้ค่ามาตรฐานของโปรแกรม    


แบบที่ 1 (แนวตั้ง)
ตัวอย่างการแสดงผล
คัดลอก source code ทั้งหมดนี้ไปวางในเว็บไซต์ที่ต้องการ
เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลแบบที่ 1

 .. ..