.. ..
เวลาในขณะนี้ข้อมูลด้านโปรแกรม
         การคำนวณเวลาละหมาด
         การแสดงพิกัดสถานที่
         ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
         เวลาเพิ่มจากเที่ยงตรง
         เวลาเพิ่มหลังดวงอาทิตย์ตก
         มุมกดของดวงอาทิตย์
         แนวทางในการคำนวณ
         แสดงข้อมูลในการคำนวณ
         หน้าสั่งพิมพ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ระบบบริการเวลาละหมาด
        ข้อมูลพื้นฐาน
        ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล
        ปรับแต่งรูปแบบการคำนวน

การคำนวณเวลาละหมาด
            ในที่นี้คือ วิธีการที่ถูกเขียนไว้ด้วยโปรแกรม และสามารถคำนวณได้โดยแบบ Real time
การใช้งานก็เพียงแค่เลือกข้อมูลอำเภอที่ต้องการแสดงเวลาละหมาด หากต้องการแบบเจาะจงรายวัน ก็สามารถเลือก แบบรายวันได้

การแสดงพิกัดสถานที่
                การแสดงพิกัดสถานที่ เป็นการระบุ สถานที่ ที่ใช้ในการคำนวณเวลาละหมาด  โดยปกติโปรแกรมจะมีค่าตัวเลือกที่เหมาะสมอยู่แล้วเป็นรายอำเภอ แต่ถ้าหากต้องการระบุความละเอียดตามที่ต้องการ
ก็สามารถที่จะเลือกใช้ ส่วนนี้ได้  หากไม่มีการเลือกใดๆ โปรแกรมก็จะใช้ค่ามาตรฐานเป็นรายอำเภอ

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
                                    หมายถึง ระดับสูงจากน้ำทะเลของแต่ละอำเภอ มีหน่วยเป็น เมตร หากรู้ค่าสามารถพิมพ์ลงไปในช่องนี้ได้โดยตรง เป็นค่าความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นค่าที่ต้องกำหนดหากทราบว่า อำเภอนั้นๆ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางกี่ร้อยเมตร ซึ่งจะมีผลต่อเวลาละหมาดมักริบ ค่าที่กำหนดให้ คือ 0 เมตร
เวลาเพิ่มจากเที่ยงตรง
                        คือ เวลาชดเชยสำหรับซุฮรี ซึ่งเป็นค่าที่บวกจากเวลาเที่ยงตรง(Zawal) กี่นาที เพราะเวลาซุฮรีเข้าเมื่อตะวันคล้อยจากเมอริเดียน เวลาที่แนะนำคือ บวก 0 หรือ1 หรือ  2 อย่างมากไม่เกิน 5 นาที ค่าที่กำหนดให้คือ 2 นาที  
เวลาเพิ่มหลังดวงอาทิตย์ตก
                       คือเวลาชดเชย มักริบบวกเข้าอีกกี่นาทีหลังจากตะวันลับขอบฟ้า ทั่วไปใช้ 0 ถึง 2 นาที ค่าที่กำหนดให้คือ 0 นาที

มุมกดของดวงอาทิตย์
                                    คิอ  มุมกดของดวงอาทิตย์ หรือเรียกว่า Astronomical Twilight Time(AIT)  เลือกได้ตามต้องการ ปกติควรใช้ค่าที่กำหนดให้ คือมุมกด 18  สำหรับเวลาละหมาดอีซาและ  19 องศา สำหรับเวลาละหมาดซุบฮ์ ในประเทศไทยยังไม่มีค่าที่ตกลงเป็นทางการ แต่ในประเทศมุสลิมหลายประเทศตกลงการใช้มุมกดเป็นองศาดังนี้

แสดงมุม AIT ของแสงสนธยาเมื่อเริ่มเข้าเวลาศอลาต อีซาและ ซุบฮ์

องค์กร

มุม AIT0 ซุบฮฺ

มุม AIT0 อีซา

บริเวณประเทศ

University of
Islamic Science,
Karachi

18

18

ปากีสถาน,บังคลาเทศ
อินเดีย,อัฟกานิสถาน
บางประเทศในยุโรป

Islamic Society of
North America
(ISNA)

15

15

อเมริกาเหนือ
อังกฤษ

World Islamic
League

18

17

ยุโรบ,อเมริกา

Um Ul Qura,
Makkah

19

+90นาทีหลังมักริบ
+120 นาที(รอมดอน)

คาบสมุทรอาหรับ

Egyptian General
Organization of
Surveying

19.5

17.5

อัฟริกา,ซีเรีย,อิรัก,เลบานอน,

มาเลเซีย,อเมริกาบางส่วน

           การเลือกค่ามุม AIT ที่แตกต่างกัน อาจจะคำนวณเวลาเริ่มเข้าศอลาตอีซาหรือซุบฮ์แตกต่างกันมากถึงครึ่งชั่วโมงทีเดียว ดังนั้นผู้ใช้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และให้ใช้วิธีสังเกตท้องฟ้าจริงประกอบด้วย  

Up


แนวทางในการคำนวณ
1.แนวของสำนักคิด ซาฟีอี ฮัมบาลี และ มาลีกี พิจารณาว่าเวลาเริ่มเข้าอัศรี คือ
     ความยาวของเงาวัตถุ = ความยาวของวัตถุ + ความยาวเงาของวัตถุเมื่อเที่ยง
2.แนวของสำนักคิด ฮานาฟี พิจารณาว่าเวลาเริ่มเข้าอัศรี คือ
    ความยาวของเงาวัตถุ = สองเท่าของความยาวของวัตถุ + ความยาวเงาของวัตถุเมื่อเที่ยง

หน้าสั่งพิมพ์
        สามารถดูหน้าสั่งพิมพ์ และสั่งพิมพ์ตามหน้าที่ออกแบบไว้เพื่อสั่งพิมพ์โดยเฉพาะ

ข้อมูลพื้นฐาน
       ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดลักษณะพื้นฐานในสถานที่ต้องการคำนวณเวลาละหมาด

ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล
        เป็นการปรับแต่งด้านการแสดงผล ในหลายๆส่วน โดยสามารถตกแต่งหน้าตาที่ออกมา และจะปรากฎตัวอย่างด้านล่าง

ปรับแต่งรูปแบบการคำนวน
        ผู้ใช้บริการ สามารถกำหนดรูปแบบในการคำนวณได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วโปรแกรมจะใช้ค่ามาตรฐานตามที่ปรากฎอยู่ หากไม่มีการปรับแต่งส่วนนี้คู่มือผู้ใช้งาน ปรับปรุงล่าสุด : 7  กันยายน 2549


.. ..