.. ..
เวลาในขณะนี้


เขตภูมิศาสตร์จังหวัด -->
ชื่ออำเภอ แลตติจูด ลองจิจูด
คำแนะนำ
     - ค่าแลตติจูดและลองจิจูด มีหน่วยเป็นองศาและทศนิยมขององศา
     - ค่าเหล่านี้เป็นค่าอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอ


.. ..