-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

10 รอบิอุลอาเคร 1442 / 26 พฤศจิกายน 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:00 น.

12:05 น.

15:21 น.

17:47 น.

19:02 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:03 น.

15:24 น.

17:58 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:52 น.

12:06 น.

15:26 น.

18:00 น.

19:11 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:13 น.

12:12 น.

15:23 น.

17:47 น.

19:03 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:02 น.

12:15 น.

15:35 น.

18:08 น.

19:19 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

11:57 น.

15:10 น.

17:35 น.

18:50 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:05 น.

15:26 น.

18:01 น.

19:11 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:01 น.

15:22 น.

17:56 น.

19:07 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:00 น.

12:12 น.

15:33 น.

18:05 น.

19:17 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:04 น.

15:21 น.

17:49 น.

19:01 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:08 น.

15:29 น.

18:03 น.

19:14 น.