-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

23 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1441 / 14 กรกฎาคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:31 น.

12:24 น.

15:46 น.

18:49 น.

20:07 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:44 น.

12:22 น.

15:46 น.

18:37 น.

19:51 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:24 น.

15:49 น.

18:41 น.

19:54 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:26 น.

12:31 น.

15:48 น.

19:05 น.

20:26 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:33 น.

15:58 น.

18:51 น.

20:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:16 น.

12:15 น.

15:35 น.

18:45 น.

20:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:24 น.

15:47 น.

18:39 น.

19:51 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:19 น.

15:44 น.

18:34 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:31 น.

15:55 น.

18:49 น.

20:03 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:31 น.

12:23 น.

15:45 น.

18:49 น.

20:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:26 น.

15:51 น.

18:42 น.

19:55 น.