-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

8 รอมดอน 1442 / 20 เมษายน 2564

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:17 น.

15:26 น.

18:31 น.

19:44 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:15 น.

15:24 น.

18:25 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:18 น.

15:27 น.

18:28 น.

19:37 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:24 น.

15:42 น.

18:42 น.

19:58 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:58 น.

12:27 น.

15:34 น.

18:38 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:30 น.

12:09 น.

15:23 น.

18:25 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:17 น.

15:27 น.

18:27 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:13 น.

15:23 น.

18:23 น.

19:31 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:56 น.

12:24 น.

15:32 น.

18:36 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:41 น.

12:16 น.

15:24 น.

18:32 น.

19:42 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:20 น.

15:29 น.

18:30 น.

19:38 น.