-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

17 ซุลฮิจญะฮ์ 1442 / 28 กรกฎาคม 2564

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:37 น.

12:24 น.

15:41 น.

18:47 น.

20:03 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:22 น.

15:44 น.

18:37 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:25 น.

15:46 น.

18:40 น.

19:52 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:33 น.

12:31 น.

15:42 น.

19:01 น.

20:21 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:34 น.

15:55 น.

18:50 น.

20:02 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:23 น.

12:16 น.

15:30 น.

18:42 น.

20:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:25 น.

15:45 น.

18:38 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:20 น.

15:41 น.

18:34 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:32 น.

15:52 น.

18:48 น.

20:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:37 น.

12:23 น.

15:40 น.

18:47 น.

20:01 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:27 น.

15:48 น.

18:41 น.

19:53 น.