-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

6 รอบิอุลเอาวัล 1442 / 23 ตุลาคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:03 น.

15:22 น.

17:54 น.

19:06 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:00 น.

15:20 น.

18:00 น.

19:08 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:03 น.

15:22 น.

18:02 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:01 น.

12:10 น.

15:28 น.

17:57 น.

19:10 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:12 น.

15:32 น.

18:10 น.

19:19 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:44 น.

11:54 น.

15:13 น.

17:43 น.

18:56 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:03 น.

15:21 น.

18:02 น.

19:09 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

11:58 น.

15:17 น.

17:58 น.

19:06 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:10 น.

15:29 น.

18:08 น.

19:16 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:02 น.

15:21 น.

17:55 น.

19:05 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:50 น.

12:05 น.

15:24 น.

18:05 น.

19:13 น.