-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

11 ซอฟัร 1442 / 29 กันยายน 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:09 น.

15:28 น.

18:09 น.

19:20 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:07 น.

15:19 น.

18:10 น.

19:17 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:09 น.

15:22 น.

18:13 น.

19:20 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:55 น.

12:16 น.

15:38 น.

18:16 น.

19:28 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:18 น.

15:32 น.

18:21 น.

19:29 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:40 น.

12:00 น.

15:21 น.

18:00 น.

19:12 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:09 น.

15:20 น.

18:12 น.

19:18 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:04 น.

15:16 น.

18:08 น.

19:15 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:16 น.

15:30 น.

18:19 น.

19:27 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:48 น.

12:08 น.

15:27 น.

18:10 น.

19:19 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:11 น.

15:24 น.

18:15 น.

19:22 น.