-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

24 รอญับ 1442 / 08 มีนาคม 2564

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:13 น.

12:29 น.

15:49 น.

18:27 น.

19:37 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:10 น.

12:27 น.

15:42 น.

18:29 น.

19:36 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:30 น.

15:45 น.

18:32 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:19 น.

12:36 น.

15:58 น.

18:32 น.

19:44 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:21 น.

12:39 น.

15:55 น.

18:40 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:04 น.

12:21 น.

15:42 น.

18:17 น.

19:29 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:11 น.

12:29 น.

15:43 น.

18:32 น.

19:38 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:07 น.

12:25 น.

15:40 น.

18:27 น.

19:34 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:19 น.

12:36 น.

15:53 น.

18:38 น.

19:45 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:12 น.

12:28 น.

15:48 น.

18:28 น.

19:36 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:14 น.

12:32 น.

15:47 น.

18:34 น.

19:41 น.