-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

26 ซุลฮิจญะฮ์ 1441 / 16 สิงหาคม 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:22 น.

15:27 น.

18:39 น.

19:53 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:51 น.

12:20 น.

15:34 น.

18:32 น.

19:41 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:23 น.

15:36 น.

18:35 น.

19:44 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:29 น.

15:45 น.

18:52 น.

20:08 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:01 น.

12:32 น.

15:45 น.

18:44 น.

19:54 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:31 น.

12:14 น.

15:25 น.

18:34 น.

19:49 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:53 น.

12:23 น.

15:36 น.

18:33 น.

19:42 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:49 น.

12:18 น.

15:32 น.

18:29 น.

19:39 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:59 น.

12:30 น.

15:42 น.

18:42 น.

19:52 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:21 น.

15:27 น.

18:40 น.

19:51 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:56 น.

12:25 น.

15:39 น.

18:36 น.

19:46 น.