-เวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

14 เชาวัล 1441 / 06 มิถุนายน 2563

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:22 น.

12:16 น.

15:40 น.

18:43 น.

20:02 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:35 น.

12:14 น.

15:40 น.

18:31 น.

19:44 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:37 น.

12:17 น.

15:42 น.

18:34 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:16 น.

12:23 น.

15:43 น.

18:59 น.

20:21 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:45 น.

12:26 น.

15:51 น.

18:44 น.

19:58 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:07 น.

12:08 น.

15:30 น.

18:39 น.

20:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:38 น.

12:17 น.

15:41 น.

18:32 น.

19:44 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:34 น.

12:12 น.

15:38 น.

18:28 น.

19:41 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:24 น.

15:49 น.

18:42 น.

19:56 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:22 น.

12:15 น.

15:39 น.

18:43 น.

20:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:41 น.

12:19 น.

15:45 น.

18:35 น.

19:49 น.