เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
28 กรกฎาคม 2564
17 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:58 น.
 ซุฮฺริ  12:34 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:47 น.
 อีชา  20:01 น.
muslimthaipost.com