เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
6 มิถุนายน 2563
14 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:45 น.
 ซุฮฺริ  12:26 น.
 อัศริ  15:50 น.
 มัฆริบ  18:41 น.
 อีชา  19:58 น.
muslimthaipost.com