เวลาละหมาด จ.กระบี่      (28 กรกฎาคม 2564/17 ซุลฮิจญะฮ์ 1442)
 ซุบฮิ  ซุฮฺริ  อัศริ  มัฆริบ  อีชา
 04:58 น.  12:34 น.  15:53 น.  18:47 น.  20:01 น.
muslimthaipost.com