เวลาในขณะนี้


เขตภูมิศาสตร์
จังหวัด -->
ชื่ออำเภอ แลตติจูด ลองจิจูด
อ่าวลึก        8.38        98.72
เหนือคลอง        8.08        99
เขาพนม        8.27        99.05
ลำทับ        8.07        99.29
คลองท่อม        7.95        99.15
เกาะลันตา        7.66        99.04
ปลายพระยา        8.53        98.79
เมือง        8.06        98.92
คำแนะนำ
     - ค่าแลตติจูดและลองจิจูด มีหน่วยเป็นองศาและทศนิยมขององศา
     - ค่าเหล่านี้เป็นค่าอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอ